Úvodní stránka » PODPOŘTE NÁS

PODPOŘTE NÁS

Líbí se vám, co děláme a rádi podpoříte naši práci, vzdělávání a budování nového ozdravného centra?

Děkujeme za Vaši důvěru, otevřenost, štědrost a hojnost finančních darů, které přispívají k realizaci nových projektů.

Vaše finanční příspěvky posílejte:

Pro platby v ČR:

  • 670100-2208519468/6210 s uvedením slova „Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro mezinárodní platby ze zahraničí:

  • IBAN: CZ61 6210 6701 0022 0851 9468
  • BIC / SWIFT kód: BREXCZPPXXX
  • Energie transformace, Hradec Králové, 500 02, Česká Republika

Zasláním daru dochází k uzavření darovací smlouvy dle darovacích podmínek.
Prohlášení o ochraně osobních údajů darujícího.

Děkujeme, že společně s vámi přispíváme k rozvoji a dobru všech.

S láskou Energie transformace.

×

Vystavení darovací smlouvy

Tato stránka patří všem sponzorům-dárcům, kteří finančním příspěvkem podpořili naši práci, vzdělávání a podíleli se na vytváření nového ozdravného centra.

Informujeme všechny dárce, kteří chtějí vystavit darovací smlouvu, aby nás prosím kontaktovali na emailové adrese: info@energietransformace.cz

Prosíme, zasílejte své požadavky pokud možno vždy koncem roku, tzn. v prosinci z důvodu přehlednosti, ale také z důvodu vypsání jedné darovací smlouvy na několik částek, přispěných v jednom roce. Prosím, uveďte potřebné náležitosti: jméno, název organizace, adresu a pokud možno datum odeslané částky.

Děkujeme všem, kteří přispěli či přispívají, patří Vám srdečný dík!

Energie transformace

×

Prohlášení o ochraně osobních údajů Poskytovatele daru

Informace o Poskytovatelích darů jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších dodatků a předpisů. Energie transformace veškeré získané údaje užívá výhradně pro vnitřní potřebu a neposkytuje je třetím osobám.

Bez výslovného souhlasu Poskytovatele daru nakládá Energie transformace s osobními údaji pouze a výhradně v rozsahu, který připouští zákon o ochraně osobních údajů, a to především v § 5 odst. 2 písm. b) a v § 5 odst. 6. Osobní údaje zákazníků jsou plně zabezpečeny proti zneužití.

Data nejsou sdílena s aplikacemi třetích osob. Energie transformace je ve smyslu § 5 odst. 5 zák. o ochraně osobních údajů oprávněna v souvislosti se svojí činností použít jméno, příjmení a adresu Poskytovatele daru. Tyto osobní údaje je možno na písemnou žádost zákazníka vymazat z databáze (žádost směřujte na info@energietransformace.cz). Správce osobních údajů poté nesmí dále uvedené údaje zpracovávat.

Líbí se Vám, co děláme a rádi nás podpoříte na svých webech?
Zavěste proto banner „Energie transformace“ na Vaše portály.

Za případné sdílení děkujeme!

Energie Transformace

Zkopírujte tento HTML kód: