Úvodní stránka » OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Ochrana osobních údajů

Provozovatel těchto webových stránek zpracovává osobní údaje v souladu se zákonem číslo 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů ve znění pozdějších změn, který je registrován na Úřadu pro ochranu osobních údajů pod registračním číslem č. 00056506/001.

Veřejný registr zpracování je k dispozici zde.