Úvodní stránka » O MASÁŽÍCH » Pravidla objednávání

Pravidla objednávání

Objednání termínu na masáže a terapie

Objednaní, na námi nabízené služby je závazné. Zrušení nebo změna termínu je možná nejpozději den před výkonem služby. Při pozdní omluvě či neomluvené absenci zákazník zpětně uhradí poskytovateli služeb za způsobenou ztrátu poloviční cenu z masáže, terapie, na kterou byl objednaný. Zrušení nebo přeobjednání termínu lze provést pouze telefonicky. Nedostaví-li se klient opakovaně ve sjednaném termínu na masáž nebo nebude-li ochoten respektovat dané provozní podmínky, nebude dále objednáván.

Dárkové poukazy na masáže, terapie, soukromou výuku masáží a kurzy

Objednání klienta obdarovaného poukazem je závazné. Zrušení nebo změna termínu je možná nejpozději den před masáží. Při pozdní omluvě či neomluvené absenci bude zákazníkovi za způsobenou ztrátu odebrána z kreditu poukazu částka, jež se rovná poloviční ceně služby, na kterou byl objednaný. Nedostaví-li se klient opakovaně ve sjednaném termínu nebo nebude-li ochoten respektovat dané provozní podmínky, nebude dále objednáván a poukaz mu bude zrušen.

Platnost dárkových poukázek je 3 měsíce od data jejich vypsání. Nevyčerpanou částku, ani její část, nelze zpětně zákazníkovi proplatit. Po uplynutí doby platnosti propadá hodnota nevyčerpané částky ve prospěch poskytovatele služeb. V případě nemoci nebo u poukazů s hodnotou nad 2000 Kč, lze po dohodě s klientem platnost poukázky prodloužit. Je ale zapotřebí, aby zákazník své onemocnění co nejdříve nahlásil provozovateli služeb.

Dárkový poukaz je možné zakoupit přímo na provozovně. Pokud klient nemá možnost si poukaz vyzvednout osobně, může si jej přímo na webové straně vytisknout. V takovém případě je ale povinen uvědomit maséra nebo terapeuta. Není-li domluveno jinak, úhrada poukazu probíhá prostřednictvím bankovního převodu na účet provozovatele služeb.

FKSP poukazy na masáže, terapie, soukromou výuku masáží a kurzy

Jedná se o poukazy, které jsou hrazeny s příspěvkových fondů firem a organizací. Na základě objednávky ze strany zaměstnavatele obdarovaného je vystavena faktura s konkrétním jménem. Poukaz nabývá platnosti po připsání poukazu na účet provozovatele služeb.

Objednání klienta obdarovaného poukazem FKSP je závazné. Zrušení nebo změna termínu je možná nejpozději den před masáží nebo terapií. Při pozdní omluvě či neomluvené absenci bude zákazníkovi za způsobenou ztrátu odebrána z kreditu poukazu částka, jež se rovná poloviční ceně služby, na kterou byl objednaný. Nedostaví-li se klient opakovaně ve sjednaném termínu nebo nebude-li ochoten respektovat dané provozní podmínky, nebude dále objednáván a poukaz mu bude zrušen.

Platnost FKSP poukazů je 12 měsíců od uhrazení faktury. Nevyčerpanou částku, ani její část, nelze zpětně zákazníkovi proplatit. Po uplynutí doby platnosti propadá hodnota nevyčerpané částky ve prospěch poskytovatele služeb. V případě nemoci lze po dohodě s klientem platnost poukazu prodloužit. Je ale zapotřebí, aby zákazník své onemocnění co nejdříve nahlásil provozovateli služeb.