Úvodní stránka » NA CESTĚ TRANSFORMACE » Uzdravování vztahů

Uzdravování partnerských a jiných vztahů Klikni pro více informací...

"Vztah dvou lidí, které naplňuje vzájemná láska, je něco velmi posvátného, co svým vyzařováním dokáže proměňovat nejen jiné bytosti, ale i celé kolektivy a prostředí kolem nás. Ten kdo myšlenkou, slovem, činem, ale i nevědomými mechanismy poškozuje vztah dvou lidí, dopouští se jedné z největších možných karem."

Hlavním smyslem naší společné práce je pochopení významu vašeho partnerského vztahu, jeho směrování, vyrovnání energií mezi vámi partnery, vyrovnání energií za váš společný vztah a to zejména tam, kde jsou hranice vašeho vztahu porušovány.

Kromě toho můžeme otevřít a pracovat na následujících tématech:

 • partnerský vztah jako cenný ukazatel zdravých či nezdravých rodových kořenů - uzdravování nevyváženého postavení ve vztahu pro jeho posílení nebo zdravé odpoutání
 • přijetí zodpovědnosti za vlastní život, partnerský vztah, celistvost a dospělost - uzdravování osobního a vztahového vědomí
 • vědomá a nevědomá manipulace a její skryté podoby - ochrana vztahu
 • odhalení a pochopení vyzařování muže a ženy v partnerském vztahu - posílení a harmonizace zdravé polarity ve vztahu
 • karma vztahu a její odraz v současném životě - čištění karmických energií a programů
 • rituál odpuštění - pro bezpodmínečné přijetí sebe, současného partnera a společného vztahu
 • harmonizace čaker - pro obnovení zdraví, síly, naděje, vůle kráčet vpřed a rozvíjet se
 • uzdravování fyzické roviny vztahů - cesta doteků a masáží

Ať už je váš společný vztah karmického nebo spíše duchovního charakteru, nebo zažíváte setkání partnerských duší, pro harmonické fungování vztahu je vždy přínosné energii mezi partnery vyrovnat. Toto vyrovnání není ve výsledku ničím jiným než uvolněním první nezdravé, závislé vrstvy mezi oběma partnery. Výsledkem toho je většinou příjemné oživení vztahu, které vychází ze zdravě nastavených psychicko-energetických hranic. Více informací.

V procesu uzdravování a objevování vnitřní síly a krásy, nám bude pomáhat:

 • Zenový tarotový výklad - umožní nahlédnout do hlubin vašeho nitra a pravdivě odhalit stav podvědomí i vědomý postoj v přítomném okamžiku. Ostré světlo tarotu vám navíc pomůže rozkrýt dynamiku ve vaší rodině - tedy vaše postavení v rodu a vztah k jednotlivým členům rodiny a mnoho dalších cenných souvislostí.
 • Práce s vědomím - prostřednictvím kyvadla, tabulek a dalších dobrých pomocníků budeme rušit a odstraňovat nezdravé a obnovovat zdravé
 • Afirmace - správně vyslovená myšlenka v podobě afirmace a modlitby má velkou léčivou a ochrannou sílu
 • Cesta do vlastního nitra pomocí relaxace a meditace - pomocí dechu a dalších technik jógy se naučíme vnitřní vědomé pozornosti. Ta se může stát jednak velkým pomocníkem v hlubším pochopení vaší role v rodu a současně, pokud se tak rozhodnete, otevře vám dveře k dalšímu duchovnímu rozvoji. Prohlubování bdělé pozornosti vám navíc pomůže odhalovat jinak navenek skryté niance manipulace, díky čemuž ušetříte spoustu energie.
 • Virtuální konstelace - vnitřní řízené nahlížení na vztahovou psychosomatiku
 • Harmonizace pomocí doteků - v podstatě se jedná o manifestaci a potvrzení všeho co spolu budeme dělat do roviny vašeho těla a smyslů. Pomocí dotyku a jemných hladivých hmatů vám bude-li potřeba, pomohu vyrovnat energie ve vašem těle - harmonizace čaker a meridiánů.
 • Soukromá výuka masáží pro partnerskou dvojici - pro upevnění a obohacení vašeho partnerského života, v případě zájmu více párů lze zorganizovat masážní kurz.

Naše společná práce může být navíc obohacena o aromaterapii, muzikoterapii, energetická cvičení, léčivou sílu kamenů a kuřidel.

Organizace naší společné práce

Vycházím s toho, že každá partnerská dvojice je jiná a má přirozeně i pro svoji návštěvu, odlišný důvod. Téměř vždy je lepší, když se partneři předem domluví a na uzdravování svého vztahu se podílejí oba dva. V takovém případě většinou nejprve pracuji s každým zvláště (1 - 3 individuální návštěvy) a poté je-li to zapotřebí, pracuji s oběma (1 setkání). Někdy pokud to tak partneři cítí, se nejprve společně sejdeme, poté v dalších setkáních pracuji s každým zvláště, abychom uzdravování ukončili opět společným setkáním. Realita je ale taková, že společně přicházející páry, tvoří jen malé procento. Většinou za mnou přichází jen jeden ze dvojice, který se rozhodl svůj vztah s partnerem řešit sám za sebe. Jeho protějšek přitom nemá o jeho aktivitách často ani tušení. I to je samozřejmě v pořádku. Srovnávat a spekulovat o tom, která z variant je lepší, je zbytečné. Každý způsob má svůj potenciál. Navíc ne každý z partnerské dvojice je na podobnou práci připravený. Jediný podstatný rozdíl je v tom, že u párů, kteří se spolu domluvili, je uzdravování komplexnější a je více zaměřené na samotný partnerský vztah. V druhém případě je více řešen individuální vztah k partnerovi. Nicméně i v tomto případě platí, že cokoli ve vztahu k partnerovi v sobě uzdravíte, ovlivní byť nevědomě jeho a váš společný vztah.

Ceník

název cena čas v uzdravování pomáhá
Uzdravování vztahů 800,- / za 1 hod. dle potřeby a dohody s klientem Tomáš Šťastný

Moderní rodologieKlikni pro více informací...

Strom životaKlikni pro více informací...

Pravidla objednávání