Úvodní stránka » NA CESTĚ TRANSFORMACE » Strom života

Strom života

Je primárním symbolem prastarého učení, které učí jak přistupovat k různým úrovním našeho vědomí, abychom se mohli efektivněji napojit na osobní energie a energie univerza. Strom života je ve skutečnosti mapou, která nás provádí labyrintem podvědomí.

Podvědomá mysl řídí přes devadesát procent tělesných funkcí a má mnoho úrovní. Každá úroveň je spojená s různými fyziologickými funkcemi, orgány a schopnostmi. Vědomou prací, aktivací těchto úrovní je možné z jakéhokoli pohledu či dimenze ovládat své zdraví.

Strom života se skládá z deseti úrovní. Každá úroveň ovládá a řídí fyziologické procesy v těle a každá je také prostředníkem dalších, mnohem univerzálnějších energií. Tyto univerzální energie zahrnují hru astrologických sil v našich životech, kontakt s jinými dimenzemi a různé kreativní a intuitivní síly mysli.

Čeho spolu můžeme pomocí této metody u vás dosáhnout? Jak může Strom života proměnit váš život?

 • Prací s úrovněmi podvědomé mysli, můžeme vědomě tvořivě ovlivnit, působit na vaše zdraví a to jak fyzické, psychické i duševní
 • umožní nám zároveň porozumět duševním, duchovním, nehmotným podnětům, příčinám v pozadí zdravotních nebo vztahových problémů
 • správné používání symbolů, obrazů, záměrů může nastavit mysl tak, aby vnímala život novým způsobem
 • začneme pozorovat skryté mechanizmy a vzorce chování, získáme přístup ke svým schopnostem a necháme je vstoupit do svého bdělého vědomí
 • můžeme prohloubit a pozvednout kvalitu svých vztahů, rodinných i pracovních
 • začneme řešit své problémy a náš život získá nové nadšení, živost, energii a vitalitu
 • umožní rozproudit hojnost a přitáhnout do svého života skvělé nové příležitosti
 • můžeme se naučit synchronně používat obě své mozkové hemisféry, kvantově tvořit a vědomě zhmotňovat ve svém životě
 • určitých výsledků může každý dosáhnout téměř bezprostředně. Používáním symbolů, obrazů a záměrů k cílenému rozvoji naši tvůrčí představivosti, se může, náš reálný život doslova proměnit
 • symboly a obrazy úrovní Stromu života nám pomáhají dostat se ke skrytým silám a energiím v nás i ve vesmíru, otevírají nám brány hlubších úrovní vědomí a vnímání
 • práce s obrazy a symboly úrovní Stromu života nám dávají možnost kontrolovat a řídit specifické aspekty a projevy archetypálních tvořivých sil v našem životě
 • v osobním životě nám umožní hmatatelněji manifestovat vesmírné síly, aniž by vás přemohly či pohltily, nebo byste se v tomto procesu ztratili
 • pomůže rozvinout své poznané nebo ještě nepoznané duševní dary a talenty.

Strom života - cesta k nalezení světla uvnitř nás samotných

Jsme bytosti obdařené ohromným potenciálem, světlem a věděním a Strom života je cesta, která nám pomáhá objevit posvátnost - naši pravou esenci.

Ve skutečnosti to jsou jen pochybnosti, obavy, výčitky, pocity bezvýznamnosti a neochota pohlédnout za hranice našich omezených vyhlídek, co ve skutečnosti brzdí manifestaci naši kouzelné a překrásné existence. Můžete se rozhodnout je překonat a přetvořit. Oživit a rozzářit svůj strom života právě teď.

Co znamená strom života pro mě?

Je jednou z nejúčinnějších a nejrychlejších cest k poznání sebe sama a k probuzení svého Božského Já, pravé lásky, všeobjímající lásky, univerzální lásky a moudrosti. Cestou rozpomínání se a obnovování své opravdové moci a síly. Je pro mě možností přetvořit omezení a svazující disharmonické energie. Také způsobem obnovování a objevování úcty, sebelásky, rozvoje ctností, dovedností, skrytých božských, tvůrčích sil v každém z nás. Sebepoznávací metodou a metodou umožňující poznání univerzálních zákonitostí a vesmírných tvůrčích principů. Díky získanému poznání a poznávání v úrovních stromu života, mohu každým dnem více bezmezně dávat i přijímat v harmonii a rovnováze. A také nabídnout svůj potenciál do služeb pro podporu dobra a vzestupu vědomí planety a všech bytostí. Vše v souladu a ve spojení s nejvyšší láskou a světlem, silou Prapůvodu všeho co jest.

Postup naší společné práce - Strom životaKlikni pro více informací...

Více o Stromu životaKlikni pro více informací...

Ceník

název cena čas v uzdravování pomáhá
Strom života 1.000,- 1 hodina Zuzana Némethová

Terapie - léčení dušeKlikni pro více informací...

Moderní rodologieKlikni pro více informací...

Uzdravování vztahůKlikni pro více informací...

Pravidla objednávání